ישיבת מועצה- בחירות להנהלת האגודה

10.01.2017
17:30
בניין ריימונד, חדר 106

ישיבה ראשונה  של מועצת האגודה החדשה לשנת תשע"ז.

 

על סדר היום:
 
17:55-17:30 - התכנסות
18:05-17:55- בדיקת נוכחות
18:25-18:05 - דברי ברכה מאת יו"ר ועדת הבחירות, סגן הרקטור פרופ' אייל זיסר, ודקאן הסטודנטים, פרופ' טובה מוסט 
18:40-18:25  - חלוקת תעודות הערכה לנציגים/ות היוצאים/ות
18:50-18:40 - בחירות לוועד האגודה המשמש כנשיאות המועצה (ראו דברי הסבר מטה)
19:15-18:50 - בחירות ליו"ר האגודה
20:00-19:15 - בחירות לשאר חברי הנהלת האגודה -סיו"ר האגודה וראשי המחלקות (ראו דברי הסבר מטה)
 
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software