ישיבת מועצה

15.05.2017
17:30
19:30
בניין דן-דוד, חדר 205

לו"ז:

17:45-18:10- התכנסות

18:10-18:20- בדיקת נוכחות

18:20-18:50- הצגת יחידת הספורט ע"י ענר שרמן ראש היחידה

18:50-19:20- עדכוני הנהלה

19:20-20:00- עדכון מאבקים- דוברת האגודה רז העליון

אירועים נוספים

ביום רביעי, ה-22 בנובמבר 2017, תתקיים ישיבת המועצה הבאה בבניי

22.11.2017
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software