ישיבת מועצה

24.07.2018
17:30
20:00
ימסר בהמשך
ביום שלישי, ה-24 ביולי 2018, בשעה 17:30 תתקיים ישיבת מועצה. המיקום יישלח בהמשך.
 
בעלות התפקידים הבאים הודיעו על התפטרותן:
1. סיו"ר האגודה
2. רמ"ח הסברה ופרסום
3. רמ"ח תרבות וקשרי חוץ
4. רמ"ח מעורבות חברתית
 
לפיכך בישיבה הקרובה תתקיימנה בחירות לתפקידים אלו. כל חבר אגודה ראשי להגיד את מועמדותו. יש להגיש מועמדות ומצע לנשיאות במייל חוזר nesiut@post.tau.ac.il עד יום שני ה-23 ביולי בשעה 20:00.
 
על סדר היום:
17:30-17:50- התכנסות
17:50-18:00- בדיקת נוכחות
18:00-18:30- עדכוני הנהלה- יו"ר האגודה רום טנא
18:30-18:40- הצבעה על אשרור תאריך הבחירות לשנת תשע"ט
18:40-19:10- הסטודנט כלקוח: דיון- עמוס עצמון (נדחה מהישיבה הקודמת בשל חוסר זמן)
19:10-19:50- בחירות להנהלת האגודה (לתפקידים שנמנו לעיל)
אירועים נוספים
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software