רוק בצהריים -חשש אמיתי

11.01.2017
11:45
12:15
מדעים מדוייקים.

להקת  חשש אמיתי באים להרעיד את הפקולטה למדעים מדוייקים!!!

אירועים נוספים
אגודת הסטודנטים של ת"א מסדרת לכם את הדרך הקלה והמשתלמת ביותר להנפיק את כרטיס הרב קו!
13.03.2017
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software