עורכת לשון שמספקת שירותי עריכה לסטודנטים

שלום,

אני לאה חובל.

עורכת עבודות אקדמיות, לתארים ראשון, שני ושלישי.

עוסקת בתחום שבע-שמונה שנים.

מוכנה לערוך עמוד אחד כדוגמה ולהתרשמות ועובדת רק עם דף הנחיות מהמרצה/ המוסד.

shirutayktiva@gmail.com

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software