לימודים ואקדמיה

22.08.2018
17:00

 

ביום רביעי, ה-22 באוגוסט 2018, בשעה 17:00 תתקיים ישיבת מועצה בחדר האוספים של ספריית וינר. 

על סדר היום:

17:00-17:20- התכנסות

17:20-17:30- בדיקת נוכחות

17:30-18:00- שיחה עם יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל, רם שפע**

18:00-18:15- עדכוני הנהלה- יו"ר האגודה רום טנא

18:15-18:40- בחירות להנהלת האגודה***

18:40-19:30- ישיבה בקבוצות על תכניות העבודה של האגודה****

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software