מי אנחנו ?

מי אנחנו ?

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב היא עמותה רשומה ומלכ"ר המאגדת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב. האגודה, אשר נוסדה בשנת 1983, חברה בהתאחדות הסטודנטים. 

החל מה-1.3.2011, אגודת הסטודנטים הינה בעלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

מטרת אגודת הסטודנטים לפעול למען רווחת הסטודנטים וטובתם, תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלהם; לשמור על מעמדם האקדמי בתוך הקמפוס ומחוצה לו; לייצג את ציבור הסטודנטים כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם; לפעול למען שוויון זכויות מלא לכל סטודנט, ובכלל זה קיום ושמירת חופש הביטוי וההתארגנות בקמפוס.

 

מבנה אגודת הסטודנטים

תקנון האגודה

אישור ניהול תקין לשנת 2021

אישור ניהול תקין לשנת 2022

דוח תרומות 2019

דוח רבעוני רבעון רביעי 2019

דוח תרומות 2018

תרומה מישות מדינית זרה (מפורסם בהתאם לחוק העמותות)

דוח תרומות 2017

דוח רבעוני רבעון שלישי 2017

אין פריטים להצגה