אודותינו

אודותינו

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב היא עמותה רשומה ומלכ"ר המאגדת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב. האגודה, אשר נוסדה בשנת 1983, חברה בהתאחדות הסטודנטים. 

החל מה-1.3.2011, אגודת הסטודנטים הינה בעלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

מטרת אגודת הסטודנטים לפעול למען רווחת הסטודנטים וטובתם, תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלהם; לשמור על מעמדם האקדמי בתוך הקמפוס ומחוצה לו; לייצג את ציבור הסטודנטים כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם; לפעול למען שוויון זכויות מלא לכל סטודנט, ובכלל זה קיום ושמירת חופש הביטוי וההתארגנות בקמפוס.

מבנה אגודת הסטודנטים

 תקנון האגודה

תרומה מישות מדינית זרה (מפורסם בהתאם לחוק העמותות)

 


אין פריטים להצגה