אודותינו

תכנון שנתי

כל שנה מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת תכנית עבודה, ותקציב שנתי שמפרטים את פעילות האגודה לאותה השנה.

תכנית העבודה:

תכנית העבודה מפרטת את המטרות והיעדים של המחלקות ויחידות הבנות של אגודת הסטודנטים.

היעדים מדידים ובעלי תאריכי ביצוע מדויקים, על מנת שתהייה אפשרות לבקר את התקדמות הביצוע של האגודה מול התכנון השנתי.

השנה תכנית העבודה מכילה מספר נושאים שמהווים מטרות על-מחלקתיות שהאגודה תתעסק בהם במהלך השנה.

אין פריטים להצגה