תכנית העבודה

כל שנה מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת תכנית עבודה, ותקציב שנתי שמפרטים את פעילות האגודה לאותה השנה.

תכנית העבודה:

תכנית העבודה מפרטת את המטרות והיעדים של המחלקות ויחידות הבנות של אגודת הסטודנטים.

היעדים מדידים ובעלי תאריכי ביצוע מדוייקים, על מנת שתהייה אפשרות לבקר את התקדמות הביצוע של האגודה מול התכנון השנתי.

השנה תכנית העבודה מכילה מספר נושאים שמהווים מטרות על-מחלקתיות שהאגודה תתעסק בהם במהלך השנה.

תקציב האגודה:

מטרת עבודת המטה שקופה ופתוחה לקהל כדי ליצור דיון מעמיק, אמיתי, שקוף וציבורי בנושא התקציב, והגשת הצעת תקציב שתהיה מקובלת על כמה שיותר אנשים בישיבת המועצה של האגודה.

להלן הצעת התקציב לשנת הלימודים תשע"ח שאושרה בישיבת מועצת האגודה, הפתוחה לקהל הרחב.

תקציב שנת תשע"ח

ביאורי תקציב שנת תשע"ח