ישיבות מועצה

ישיבת המועצה הקרובה תתקיים ב-30 באפריל בספריית רפואה (חדר 004).

*יתכנו שינויים בלו"ז בהתאם להתפתחויות בשביתת הסגל הזוטר. 
 
להלן לו"ז הישיבה: 
 
17:45-17:30 – התכנסות.
 
17:50-17:45 – בדיקת נוכחות.
 
18:25-17:50 – עדכונים ודיון בנוגע לשביתת הסגל הזוטר.
 
18:50-18:25 – עדכוני הנהלה נוספים ודיון בסוגיית מחירי החניונים.
 
19:05-18:50 – מתנות פתיחת שנה
 
19:40-19:00 – השינויים באקסטרה סטודנט ובמרכז היזמות.
 
20:00-19:40 – דיון בהצעתה של דורי בן אלון (נציגת אומנויות תארים מתקדמים) בנוגע לקידום התאים הסטודנטיאליים בקמפוס ושיפור התמיכה של האגודה בתאים.