ישיבת מועצה יוני 2020

שלום לכולם/ן, 

*ישיבת המועצה לחודש יוני תתקיים בזום, אתם/ן מוזמנים ומזמנות להצטרף בלינק: https://zoom.us/j/96039488320

 

על סדר היום: 

18:00-17:30- עדכוני הנהלה וקורונה

19:15-18:00- הצעת החלטה לשינוי מבנה, סמכויות ואופן בחירת חברי ההנהלה (מצ"ב)  של יו"ר האגודה - ההצעה כוללת שינוי תקנון והצעת החלטה להקמת ועדות נוספות של המועצה. 

19:15-19:30- הצעה לשינוי תקנון בנוגע לישיבות הנהלה שלא מן המניין (סעיף 126ג) של ליאור שלחון (הנדסת חשמל)

19:30- 19:50- דיון בנוגע לעדכונים לנציגים

 

בברכה,

הנשיאות