ישיבת מועצה ספטמבר 2020

ישיבת המועצה לחודש ספטמבר תתקיים ביום שני ה-14.9 בזום- ניתן להרשם בלינק: https://bit.ly/3icCjkV, כמו כן תוכלו לצפות בשידור הלייב של הישיבה בדף הפייסבוק של האגודה.

בישיבה יוצגו הדו"חות הכספיים של העמותה וכן נדבר על שירותי האגודה ותוכניות העבודה לשנה הקרובה.

הדו''חות הכספיים יפורסמו לאחר ישיבת המועצה ויהיו זמינים לצפייה באתר. 

על סדר היום: 

18:00-17:30 - עדכוני הנהלה

18:30-18:00 - אישור הדו"ח הכספי והמילולי של האגודה לשנת 2019 (מצ"ב)*

18:40-18:30 - אישור המשך העסקת משרד רואי החשבון Deloitte כרו"ח החיצוני של האגודה (נדרש ע"פ חוק העמותות).**

18:55-18:40 - אשרור הועדה לבחירת דירקטורים לנכס: סגן הרקטור, פרופ' אייל זיסר (יו"ר הוועדה), יו"ר האגודה, נשיא המועצה ויו"ר ועדת ביקורת.***

19:30-18:55 - דמי רווחה ושירותי האגודה (סיו"ר) 

20:30-19:30 - שולחנות עגולים תוכניות עבודה (הנהלה)

 

* כפי שהודענו לכם בתחילת השנה, ישיבת ספטמבר תכלול אישור של הדו"ח הכספי והמילולי של האגודה. הדו"חות נעשים על ידי משרד רו"ח חיצוני (דלויט), מנהלת הכספים ומבקר האגודה ומשקפים את מצב האגודה בשנת 2019.

** בהתאם להנחיות רשם העמותות, בכל שנה על המועצה לאשר את משרד רו"ח החיצוני שעובד עם האגודה.

*** באוקטובר תסתיים כהונתם של שני נציגי המועצה בדירקטוריון נכס. לפיכך על הועדה לבחירת דירקטורים להתכנס, כדי לבחור את שני הנציגים החדשים בדירקטוריון (פתוח לכלל הסטודנטים). המועמדים שיבחרו יובאו לאישור המועצה.