אודותינו

בחירות למועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

הבחירות למועצת האגודה 2020

הבחירות לאגודה - ההזדמנות שלך להשפיע ולעשות למען 30,000 סטודנטיות וסטודנטים!

רוצה להשפיע על סדר היום הסטודנטיאלי ולא יודע/ת איך?! רוצה לפעול למימוש הזכויות האקדמיות והאישיות שלנו ולקדמן? הצטרפו למועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות!

סטודנטים וסטודנטיות יקרות,

מלאכת נציגי ונציגות הציבור באגודת הסטודנטים והסטודנטיות נעשית בהתנדבות, ובראש ובראשונה במטרה לסייע לציבור הסטודנטיאלי בכל סוגיה, שאלה ובעיה הצפות ועולות במהלך שנת הלימודים, ולהוות גורם מתווך מול רשויות האוניברסיטה וגורמי המקצוע במטה האגודה. לצד זאת, נציגי ונציגות החוגים מרכיבות את מועצת האגודה – המהווה את הגוף העליון של האגודה, מעין "כנסת" -  שהחלטותיה מחייבות את כלל חברות ועובדות האגודה. 

מועצת הנציגים והנציגות מורכבת מ-75 סטודנטים וסטודנטיות המייצגות את החוגים השונים בהתאם לאזורי הבחירה, הנקבעים בהתאם למספר הסטודנטיות הלומדות בכל חוג. המועצה מתכנסת אחת לחודש ודנה בסוגיות שעל סדר היום ובדרכים לשיפור עבודת האגודה. המועצה בוחרת את חברי וחברות הנהלת האגודה (יו"ר, סיו"ר, ראשי מחלקות), ואת חברות הוועדות המקצועיות (כספים, ביקורת, מכרזים וכן ועדות נוספות ע"פ צורך), מנחה את הוועד המנהל של האגודה ואת ההנהלה בעבודתן, ומפקחת על פעולותיהן. בנוסף לכך, המועצה מאשרת תקציב שנתי מפורט ומאוזן ואת תכנית העבודה השנתית של האגודה.

ההצבעה בבחירות למועצת האגודה, שיתקיימו ב-23 בדצמבר 2019 היא זכות דמוקרטית וסטודנטיאלית חשובה ביותר. כל סטודנט וסטודנטית מוזמנות להיות שותפות להליך הבחירות. הבחירות עצמן יערכו בקלפיות ממוחשבות שיוצבו ברחבי הקמפוס, בהצגת תעודת סטודנטית.  אנו קוראות לכם ולכן להשתתף ולהיות מעורבות בתהליך הבחירות. כל סטודנט וסטודנטית אשר הינן חברי וחברות אגודה (ללא קשר לתשלום דמי רווחה) רשאיות להתמודד לתפקיד נציגת החוג שלהן במועצה. הגשת המועמדות היא בין התאריכים 24.11-9.12. 

אנו מקוות שכל סטודנט וסטודנטית יצביעו על פי צו מצפונן ולאחר גיבוש דעתן על המצע ועל המועמדות בבחירות למועצה. האגודה דוגלת בערך השקיפות כערך מרכזי בעשייתה, ועל כן מובאים בפניכן סדרי הבחירות ולוח הזמנים המתוכנן. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו במגוון פלטפורמות ההתקשרות.

*הכתוב נכתב בלשון אישה אך פונה לכל המגדרים.

בברכה,                                                                          

ירדן בן-צבי                                                                                  אסף שילוח

יו"ר האגודה                                                                                נשיא מועצת האגודה

 

לוח זמנים וסדרי הבחירות

היום האחרון לפרסום מועד הבחירות 10.11.19

קביעת אזורי הבחירה ומס' הנציגים/ות בכל אזור 10-12.11.19

פרסום רשימת אזורי הבחירה ומס' הנציגים/ות בכל אזור 13.11.19

דיון בערעורים על אזורי הבחירה 18-19.11.19

פרסום סופי של אזורי הבחירה 20.11.19

התחלת פרסום ספר הבחירות 24.11.19

תחילת הגשת מועמדויות 24.11.19

פרסום נהלי הבחירות 2.12.19

היום האחרון להגשת מועמדויות וערעורים על ספר בוחרים 9.12.19

פרסום רשימת מועמדים/ות זמנית 10.12.19

היום האחרון להסרת מועמדויות 15.12.19

דיון בערעורים על ספר בחירות, רשימת מועמדים/ות ונהלי הבחירות 15.12.19

פרסום רשימת המועמדים/ות הסופית ונהלי הבחירות הסופיים 16.12.19

יום הבחירות 23.12.19

בחירות חוזרות (במידת הצורך) 6.1.19

* הסרת מועמדות לאחר מועד זה תתאפשר בכפוף למגבלות חברת המחשוב.

 

ישיבות ועדת הבחירות

קביעת אזורי הבחירה 28.10.19 15:00

דיון בערעורים על אזורי הבחירה 7.11.19 14:30

ישיבת נהלים (קלפיות ניידות, מחשוב, ביטחון ומשק) 21.11.19 12:00

ערעורים על ספר בוחרים ועל רשימת המועמדים 2.12.19 13:00

 

כל ישיבות הוועדה יתקיימו במשרדו של סגן הרקטור, פרופ' אייל זיסר, בחדר 217 בבניין הסנאט. 

 

פרסום תוצאות הבחירות הסופיות סבב שני

בחירות חוזרות למועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות 06.01 

פרסום תוצאות הבחירות המלאות

פרסום הנחיות לגבי הבחירות החוזרות

מיקום קלפיות ניידות בבתי חולים (עבור סטודנטים למקצועות הבריאות)

רשימת מצעי המועמדים תש"ף- מעודכן

רשימת קלפיות ומיקומן תש"ף

רשימת מועמדים סופית תש"ף

אזורי בחירה סופיים תש"ף

ללו"ז בחירות המועצה תש"ף

אזורי בחירה סופיים תש"ף: טבלה 

לפרוטוקול הישיבה הראשונה של וועדת הבחירות 27.10.19

אזורי בחירה זמניים תש"ף

אזורי בחירה זמניים תש"ף: טבלה

פרוטוקול ישיבת וועדת הבחירות 10.11.2019

ועדת הבחירות - פרוטוקול ישיבה מס' 3 - 2.12.19

כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות

 

 

אין פריטים להצגה