לו"ז לבחירות למועצה תשע"ט


לו"ז לבחירות למועצה תשע"ט - סופי

יום הבחירות  -  11 בדצמבר 2018.

היום האחרון לפרסום מועד הבחירות  -  28 באוקטובר 2018.

קביעת אזורי הבחירה ומס' הנציגים בכל אזור  -  28/10/18

פרסום רשימת אזורי הבחירה ומס' הנציגים בכל אזור  -  31/10/18

דיון בערעורים על אזורי הבחירה  -  7/11/18

פרסום סופי של אזורי הבחירה  -  8/11/18

התחלת פרסום ספר הבוחרים  -  11/11/18

תחילת הגשת מועמדויות  -  11/11/18

פרסום נהלי הבחירות  -  22/11/18

היום האחרון להגשת מועמדויות וערעורים על ספר בוחרים  -  26/11/18

פרסום רשימת מועמדים זמנית  -  27/11/18

היום האחרון להסרת מועמדויות  -  3/12/18 *

דיון בערעורים על ספר בוחרים, רשימת מועמדים ונהלי הבחירות  -  2/12/18

פרסום רשימת המועמדים הסופית ונהלי הבחירות הסופיים  -  3/12/18

בחירות חוזרות (במידת הצורך)  -  24 בדצמבר 2018.

* הסרת מועמדות לאחר מועד זה תתאפשר בכפוף למגבלות חברת המחשוב.


לו"ז ישיבות ועדת הבחירות

  יום ראשון, 28.10.18, בשעה 15:00  -  קביעת אזורי הבחירה.

  יום רביעי, 7.11.18, בשעה 14:30  -  דיון בערעורים על אזורי הבחירה.

   יום רביעי, 21.11.18, בשעה 12:00  -  ישיבת נהלים (קלפיות ניידות,   

                 מחשוב, ביטחון ומשק).

   יום ראשון, 2.12.18, בשעה 13:00  -  ערעורים על ספר בוחרים ועל    

     רשימת המועמדים.


כל ישיבות הוועדה תתקיימנה במשרדו של פרופ' זיסר בחדר 217 בבניין הסנאט.