כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות

מבקר האגודה

21 נובמבר 2018

לכבוד

המועמדים בבחירות וראשי התאים בקמפוס


הנדון:  כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות

בהתאם לבקשתם של מנהל יחידת הביטחון באוניברסיטה, מר עדי לייטמן, ושל יו"ר ועדת הבחירות, פרופ' אייל זיסר, הריני לחזור ולהדגיש בפניכם את הנהלים וכללי ההתנהגות לגבי תעמולת הבחירות ויום הבחירות עצמו, אשר ייערך השנה ביום ג', 11/12/18:

1.  תעמולת בחירות  -  הדבקת שלטי תעמולה מותרת אך ורק על לוחות המודעות המיועדים לכך.  מותר לתלות מודעה על מודעה, אך אסור לתלוש מודעות. חל איסור מוחלט להדביק הודעות/פרסומים על גבי שלטים, קירות, עצים, תמרורים, חלונות ובבניינים עצמם.

2.  התעמולה והפעילות, לרבות ביום הבחירות, צריכה להתבצע ע"י הסטודנטים בלבד, ולא ע"י  אנשים בשכר, בריונים למיניהם או תיכוניסטים.

3.  חל איסור לקיים תעמולת בחירות בסמוך לקלפיות ובטווח הקטן מ-5 מטר מהקלפי. עם זאת, תותר הצבת דוכנים בבניינים בקרבת הקלפיות, כל עוד הם מרוחקים לפחות 5 מטר מהקלפי וכל עוד הם לא יגרמו להפרעה למעבר או למהלך התקין של הלימודים.

4.  חל איסור להפריע להליך ההצבעה בקלפיות. חל איסור להשמיע מוסיקה או להפעיל מגאפונים בכל חלקי הקמפוס במהלך יום הבחירות, למעט בהפסקות הלימודים.

5.  בכל קלפי ייקבע "מתחם סטרילי" של 2-3 מטר ממקום מיקום הקלפי. בתוך מתחם זה לא תותר הכניסה לאיש מלבד הגורמים הבאים: חברי ועדת הקלפי, חברי ועדת הבחירות, מבקר האגודה, המאבטחים וסטודנטים שכניסתם למתחם תותר ע"י המאבטחים לצורך הצבעה בלבד.

6.  ביום הבחירות לא תורשה חלוקה של "מתנות", שלא אושרו מראש ע"י ועדת הבחירות. בכל מקרה, שווי ה"מתנות" לא יעלה על סכום של 5 ש"ח. 

7.  סנקציות  -  במקרים חמורים במיוחד של הפרת הסדר הציבורי והפרעה למהלך התקין של הבחירות (תלישת מודעות, חסימת גישה לקלפיות, אלימות וכו') תנקוט יחידת הביטחון בסנקציות הבאות: במידה ומדובר בסטודנט של האוניברסיטה - הגשת קובלנה לבית הדין  המשמעתי. במידה ומדובר באנשים מבחוץ - הזמנת המשטרה.


יום בחירות שקט ומוצלח לכולם!

בברכה,

גיא הדר, עו"ד

מבקר האגודה


העתקים:

פרופ' אייל זיסר - יו"ר ועדת הבחירות

מר עדי לייטמן – מנהל יחידת הביטחון