יחידת היזמות

מחקר ואסטרטגיה

מטרת התחום היא לבחון לעומק נושאים המפריעים לסטודנטים וסטודנטיות בקמפוס ולהגיש המלצות לשיפור ומיקוד הפעילות.

אין פריטים להצגה