תקופת בחינות - זכויות לסטודנטיות בהריון

את נמצאת בשלבי הריון במקביל ללימודיך? זוגתך צפויה ללדת בדיוק בתקופת המבחנים? את עובדת על התזה אך התאריך האמיתי שלך הולך ומתקרב? אנחנו כאן בשבילכם/ן. 

בחינות- מועד מיוחד

 סטודנטית שבעקבות הריון, לידה, אימוץ או טיפולי פוריות לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' או ב') זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר שבו ילדה. הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה את חובות השמיעה, והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים עבור המועד המיוחד.

התאמות

  •  סטודנטית בהריון זכאית לצאת להתפנות במהלך כל הבחינה (לא יחל עליה נוהל אי יציאה לשירותים בחצי השעה הראשונה והאחרונה למבחן).
  •  סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך הבחינה.
  • סטודנטית בתהליכי הורות רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו ילדה עד שבעה שבועות ממועד ההגשה שנקבע לכלל הסטודנטים בקורס.
  •  סטודנטית בתהליכי הורות רשאית להודיע על הקפאת לימודים (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים אליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה (לידה, שמירת הריון וכו') רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר חידוש הלימודים או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה עבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים אליהם הייתה רשומה באותו סמסטר יבוטלו.
  • סטודנט ומצפה ללידה? בן זוג של סטודנטית שנעדר בשל הריון, לידה או טיפולי פוריות של זוגתו יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים במצטבר בתקופת הזכאות ובלבד שהציג אישור מתאים בפני מזכירות החוג. כמו כן, סטודנט שנעדר מהלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה בה הוא לומד.

 

למסמך הנהלים המלא של האוניברסיטה לחצ/י

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנציבת מגדר והורות באגודת הסטודנטים:

Acad3@student.co.il| 03-6407648