מרחבים ממוגנים באוניברסיטת תל אביב - Security Guidelines in Tel Aviv University

להלן רשימת מקלטים/ממ"ד/ממ"ק באוניברסיטת תל אביב: 

 

מרחבים ממוגנים באוניברסיטת תל אביב

כללי היערכות והתנהגות בעת הישמע אזעקה

Security Guidelines In Tel Aviv University