תוצאות הגרלת החנייה!

אחרי חודש עמוס במיוחד- ברכות לזוכים ולזוכות בהגרלת תווי החנייה לשנת הלימודים תשפ"א!

הזוכים והזוכות יקבלו מייל אודות הזכייה והוראות הנוגעות למימושה. 

בכל שאלה ניתן לפנות לכתובת המייל: tau.hagrala@student.co.il

             אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לעיין ברשימת הזוכים והזוכות בלינק הבא

https://bit.ly/374DPS2.