מעורבות חברתית

הטרדות מיניות

 

הטרדות מיניות באוניברסיטה – יש למי לפנות

אם חווית הטרדה מינית בתחומי האוניברסיטה, אגודת הסטודנטים מעודדת אותך שלא לעבור את זה לבד. הטרדה מינית בתחומי האוניברסיטה עלולה להתבצע ע"י גבר כלפי אישה או ע"י אישה כלפי גבר, עלולה להתבצע בין סטודנטים או במעורבות חברי סגל אקדמי\מנהלי, עלולה לקרות בקמפוס עצמו או בהכשרות חיצוניות מטעם האוניברסיטה, בזמן שיעור פרונטלי או מקוון, בקמפוס עצמו או במרחבים המקוונים. יש מקום למה שחווית.

חשוב שתדע\י – יש למי לפנות בקמפוס על מנת לדווח על המקרה, ולקבל סיוע בהתמודדות הנפשית והאקדמית. הנציבות למניעת הטרדה מינית הן הגוף הראשי המטפל בהטרדות מיניות באוניברסיטה, ולהן הסמכות הרשמית לערוך בירור סביב התלונה ולהמליץ על הליכי המשך וסיוע מצד האקדמיה למתלונן\ת (פירוט לגבי הליך הבירור של הנציבות ניתן למצוא בהמשך).

אם ברצונך להתייעץ עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות לפני פניה לנציבות – את\ה מוזמן\ת לכתוב לרכזת שוויון באגודה - קרן ארקין, במייל chevrati2@student.co.il, או בטלפון – 050-9903510.

לדיווח על הטרדות מיניות ß הנציבות למניעת הטרדה מינית, פרופ' תמר ברוש וד"ר נעמה שפטלוביץ'. ניתן לפנות בטלפון: 03-6406122, או במייל: wesayno@tauex.tau.ac.il.

לקבלת סיוע באופן חיצוני לאוניברסיטה ß מרכז הסיוע הארצי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית: טלפון לנשים – 1202 | טלפון לגברים: 1203  http://www.1202.org.il

הליך בירור הטרדות מיניות באוניברסיטה

לאחר קבלת התלונה, הנציבה מסבירה לפונה את האפשרויות הקיימות בפניה/ו. הנציבה תציע למתלונן\ת ולנילון\ה במקרים המתאימים אפשרות לקבל סיוע נפשי ראשוני במסגרת שירותי הדקנאט של האוניברסיטה כאשר מדובר בסטודנטים\ות, או במסגרת אחרת על פי שיקול דעתה לחברי סגל אקדמי וחברי סגל מנהלי. כמו כן, הנציבה תפעל לליווי אקדמי\אדמיניסטרטיבי למתלונן\ת במקרה הצורך.

הנציבה מזמנת את הנילון/ה (מי שנגדו\ה הוגשה תלונה) ואוספת עדויות וראיות ככל שניתן. לאחר הבירור הנציבה מסכמת את הדברים בדו"ח סיכום והמלצות. הדו"ח מועבר למעסיק הרלוונטי: לרקטור, במקרה בו הנילון/ה הינו/ה חבר/ת סגל האקדמי; לסמנכ"ל למשאבי אנוש, במקרה בו הנילון/ה הינו/ה עובד/ת מנהלי/ת; למזכירה אקדמית במקרה בו הנילון/ה הינו סטודנט/ית. המעסיק נדרש, תוך 7 ימי עבודה, להחליט האם לקבל את המלצות הנציבה .

לאחר החלטתו של המעסיק נשלח מכתב מנומק אודות החלטתו למתלונן/ת ולנילון/ה. הנציבה רשאית להמליץ למעסיק לנקוט בסעדי ביניים שמטרתם העיקרית הפרדה בין המתלונן/ת לנילון/ה. סעד ביניים מחייב מתן זכות טיעון לנילון/ה טרם קבלת החלטה בעניין זה על ידי המעסיק. המתלונן/ת ייודע בכתב גם אודות החלטה לנקוט בסעד הביניים.

אם הוחלט לדחות את התלונה, למתלונן/ת יש זכות ערעור על החלטה זו בפני נשיא האוניברסיטה תוך 15 יום מיום קבלת הודעת המעסיק. אם הוחלט על ידי המעסיק להעמיד את הנילון/ה לדין, אז הנילון/ה י/תועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי הרלוונטי (סגל אקדמי, מנהלי או סטודנטים). יובהר כי בתי הדין המשמעתיים הם גופים עצמאיים והם מכריעים איזה עונש יוטל במקרה זה או אחר. רשימות העונשים מפורטות בתקנוני המשמעת השונים (סגל אקדמי, מנהלי וסטודנטים) המפורסמים באתר האוניברסיטה. שימו לב כי בהליך משמעתי האוניברסיטה היא למעשה התובעת, היא דורשת את העונש הראוי לדעתה, אך בית הדין הוא זה שבסופו של דבר מחליט איזה עונש יוטל על הנילון/ה שהורשע/ה.

מהי הטרדה מינית?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, הטרדה מינית היא:

  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  • מעשה מגונה
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל - סטודנט
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

 

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 1998

 

את הנוסח המלא של התקנון השלם למניעת הטרדה מינית ניתן למצוא כאן

 

Regulations for Prevention of Sexual Harassment  English Version

 

נוהל איסור קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות ניתן למצוא כאן.

Prohibition of intimate relations in the context of an authority relationship English Version

 

يمكن الاطلاع على إجراءات حظر العلاقات الحميمة في إطار علاقات السلطة هنا

אין פריטים להצגה