מענק לסטודנטים והסטודנטיות

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל-אביב גאה לספר כי הושגה תרומה של כמיליון שקלים שמיועדים למענקים לסטודנטים וסטודנטיות. המענקים נעים בין 2500$ עד למענק של 10,000$, בכפוף להנחיית התורמים, תוך התחשבות בקריטריונים אישיים, משפחתיים, כלכליים ואקדמיים.

המענקים מיועדים לעומדים בתנאי הסף במצטבר:*

• סטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר אקדמי בלבד באוניברסיטת תל-אביב ומשלמים דמי רווחה לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות בשנים תשפ"א ותשפ"ב

• סטודנטים/יות הרשומים/ות בשנת תשפ"ב  ל- 70% מהיקף הלימודים השנתי לפחות בתוכנית שבה הם לומדים.

• ממוצע ציוניהם הוא 85 ומעלה

• אינם/ן עובדי/ות אגודה או נבחרי/ות ציבור של האגודה

לפרטים נוספים ולהרשמה, מוזמנים/ות להיכנס ולמלא את הטופס.
 https://docs.google.com/forms/d/1UstX7i2ikjIjWoj3-m7B4Q4IdVaJGY3RjqbPHOPsCVk/edit

מועד אחרון להגשה: 01/05/2022

 

בכל שאלה או פניה בנושא המענקים, מוזמנים לפנות אלינו במייל agudagrants@gmail.com

תמיד פה בשבילך,

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

 

 

*כלל התנאים לקבלת המענק וכן סכומי המענקים נקבעו על ידי התורמים ולא על ידי האגודה