מעורבות חברתית

מלגות מעורבות חברתית

המלגות לשנת הלימודים הקרובה (תשע"ט) ייפתחו להרשמה במהלך חודש אוקטובר.

המלגות הניתנות על ידי אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מוענקות לסטודנטים וסטודנטיות התורמים לחברה ולקהילה בפרויקטים חברתיים אותם מפעילה האגודה. זאת, מתוך אמונה שעל ציבור הסטודנטים בישראל להיות מעורב ופעיל חברתית ולקחת אחריות על החברה.

הגשת בקשה למלגה ובירור פרטים:

שליחת קורות חיים (לשים לב ל:שם/ ת.ז/ כתובת/ טלפון/ מייל) בצירוף שם המלגה לדוא"ל:  chevrati3@student.co.il

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.
על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.
לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.
ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.
חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.
במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

טלפון: 03-6407659 | מייל:  chevrati3@student.co.il | בניין מיטשל, חדר 114 

אין פריטים להצגה