מעורבות חברתית

מלגות מעורבות חברתית

עדכונים עבור המלגאים/יות, הנוגע להמשך הפעילות ההתנדבותית במסגרתה:

*מתן חלופות מקוונות למלגאים ומלגאיות שמקום ההתנדבות שלהם הקפיא את פעילותו עקב משבר הקורונה.

*הארכת זמן המלגה בחודש על מנת לאפשר לכלל המלגאים והמלגאיות לסיים את השעות למלגה, מבלי שתעשה פגיעה בתאריך הזכאות המקורי לקבלת המלגה.

 
המלגות לשנת הלימודים הקרובה (תש"ף) ייפתחו להרשמה במהלך חודש אוקטובר.
 
מלגות המחלקה מוענקות לסטודנטים בתמורה לעשייה חברתית. 
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות שואפת לערב מספר רב ככל הניתן של סטודנטים וסטודנטיות בעשייה ופעילות חברתית, ועל כן היא מעודדת פרוייקטים ויוזמות חברתיות מגוונות ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. 
 
 
הגשת בקשה למלגה ובירור פרטים:
 
שליחת קורות חיים (לשים לב ל:שם/ ת.ז/ כתובת/ טלפון/ מייל) בצירוף שם המלגה לדוא"ל:  chevrati3@student.co.il
 
 
תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:
 
על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.
 
על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.
 
לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.
 
ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.
 
חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.
 
•  במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.
 
 
 
טלפון: 03-6407659 | מייל:  chevrati3@student.co.il | בניין מיטשל, חדר 114 

אין פריטים להצגה