מעורבות חברתית

מלגות מעורבות חברתית

בלשונית זו יופיעו מלגות המיודעות לסטודנטים וסטודנטיות מטעם גורמים חיצוניים ומטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

מלגות המחלקה מוענקות לסטודנטים בתמורה לעשייה חברתית. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות שואפת לערב מספר רב ככל הניתן של סטודנטים וסטודנטיות בעשייה ופעילות חברתית, ועל כן היא מעודדת פרוייקטים ויוזמות חברתיות מגוונות ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. 

  

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

• על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.

• על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

• לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.

• ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

•  במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

 

לבירור פרטים:

טלפון: 03-6405741 | מייל:  chevrati3@student.co.il | בניין מיטשל, חדר 114 

אין פריטים להצגה