קול קורא- עמותת "עתיד בטוח"

עמותת "עתיד בטוח'' למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער מעניקה מלגה לסטודנט/ית שבמסגרת מעורבות חברתית י/תסייע לעמותה בניהול הקשר עם תורמים וקרנות.

כישורים וניסיון:

- יכולות וניסיון בעבודה למען הקהילה מנהלית וארגונית. -

- יכולות ניהול זמנים גבוהות, מרבית הפעילות עצמאית.

- ניתן לבצע את מרבית הפעילות באמצעות מחשב ותקשורת וירטואלית.

- יחסי אנוש טובים.

- יכולות תקשורתיות גבוהות בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית.

תחומי אחריות:

- שימור תורמים קיימים קשר עם תורמים, מעקב אחר לוחות זמנים, –

הגשת פניות לתרומות.

- פיתוח משאבים איתור תורמים פוטנציאליים ויצירת קשר, סיוע לחברי –

ההנהלה ביצירת קשר.

- ניהול אדמיניסטרטיבי של ועדת היגוי המתכנסת פעמיים בשנה.

- ניהול קשר שוטף עם חבר הנהלה האחראי על שיתופי פעולה ופיתוח

משאבים.

 היקף המילגה: 8,000 ₪ לשנה.

 אפשרות להארכה ל - 3 שנים על בסיס הצלחה, בהסכמת הצדדים.

 גמישות בזמנים ובמיקום הפעילות )ברובה מהבית(.

 תאריך התחלה מיידי, נובמבר – 2020 .

 בתקופה הראשונה עבודה משותפת וחניכה ע"י רכזת ותיקה.

הסטודנטים שעונים על הקריטריונים יוזמנו לראיון אישי.

על הפניות בצירוף קורות חיים להגיע לידינו בהקדם המיטבי, לכתובת דואל:

atidbatuah@gmail.com

תחת הכותרת: מלגה לפיתוח משאבים

מצורף:

פרטים על 'עתיד בטוח'

טופס הגשת מועמדות