מעורבות חברתית

שיתופי פעולה

ריכוז מלגות ושיתופי פעולה התנדבותיים מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית, דקנאט הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, פר"ח וארגונים חברתיים נוספים. 

לאחרונה עבר חוק עידוד מעורבות חברתית, שמאפשר לכם להיות מעורבים- ולקבל על זה נ"ז. למידע נוסף ונוסח המלא של החוק לחצו כאן, לטופס הגשת בקשה לחצו כאן. 

אין פריטים להצגה