מעורבות חברתית

מלגות מעונות

עדכונים עבור המלגאים/יות, הנוגע להמשך הפעילות ההתנדבותית במסגרתה:

*מתן חלופות מקוונות למלגאים ומלגאיות שמקום ההתנדבות שלהם הקפיא את פעילותו עקב משבר הקורונה.

*הארכת זמן המלגה בחודש על מנת לאפשר לכלל המלגאים והמלגאיות לסיים את השעות למלגה, מבלי שתעשה פגיעה בתאריך הזכאות המקורי לקבלת המלגה.

המלגות לשנת הלימודים הקרובה (תש"ף) ייפתחו להרשמה במהלך חודש אוקטובר.

בכל שנה מעניקה אגודת הסטודנטים בשיתוף עם חברת "שיכון ובינוי", המנהלת את המעונות, מלגת מעורבות חברתית לדיירי מעונות ברושים ואינשטיין, עם טיפוח מחויבות לעשייה חברתית וקידום הקשר בין הסטודנטים לקהילה. 

מוזמנים ומוזמנות למצוא את המלגה המתאימה לכם כאן! 

להגשת מועמדות למלגות המעונות תש"ף לחצו כאן

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

• על המלגא/ית להיות רשום כסטודנט/ית באוניברסיטת תל-אביב.

• על הסטודנט/ית להיות דייר במעונות איינשטיין או ברושים. 

• על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

• לפני תחילת ההתנדבות יש צורך בחתימה על כתב הבנה.

• ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

• חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.

• במידה והסטודנט/ת מפסיק/ה את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

• במידה והסטודנט/ת מפסיק/ה להתגורר במעונות הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

אין פריטים להצגה