מעורבות חברתית

מחלקת קיימות

קיימות – היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לעשות זאת. 

מחלקת קיימות באגודת הסטודנטים שואפת להסתכל על הקמפוס בראייה מקיימת ולשפר את רווחתם של הסטודנטים בתחום תוך שימת דגש על נושאים שונים באיכות הסביבה ואחראיות חברתית בינהם; מיחזור, חקלאות עירונית, מניעת בזבוז ופסולת, צרכנות בת קיימא וכו'.

 

אין פריטים להצגה