סטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית

תכנית לקידום סטודנטים מהחברה הערבית בדקנאט הסטודנטים. התכנית מספקת תמיכה לסטודנטים הערבים שלומדים באוניברסיטת תל אביב תמיכה במגוון תחומים, בעיקר בתחום הלימודי, האישי והרגשי במהלך התואר. התוכנית מלווה את הסטודנטים משנה א' על ידי חונכות אישית, תוך ליווי עם מצוקות ע"י עו"ס בן החברה הערבית וכן בסיוע במימון שירותים שונים במהלך הלימודים.

פרטים נוספים- באתר.

ליצירת קשר, פנו:

ראמי טיבי, עו"ס 03-6405569, ramiti@tauex.tau.ac.il

לינא שורוש, עו"ס 03-6407758, linnashorosh@tauex.tau.ac.il

יקין ג'וסי, 03-6408382, yaqinjayosy@tauex.tau,ac,il

משרדי תכנית סאווה נמצאים במעונות איינשטיין, בנין E.