סטודנטים וסטודנטיות מהפריפריה

תכנית לקידום סטודנטים מהפריפריה של דקנאט הסטודנטים. התכנית פועלת למען סטודנטים מהפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית של ישראל שלומדים באוניברסיטת תל אביב. התכנית מספקת תמיכה לסטודנטים מרגע הקבלה לאוניברסיטה במגוון תחומים, ביניהם לימודי, כלכלי ונפשי. התכנית מלווה את הסטודנטים לאורך כל התואר ע"י עו"ס וכן מספקת תמיכה כלכלית במימון שכר הלימוד ודמי מחייה חודשיים.

פרטים נוספים- באתר.

ליצירת קשר, פנו:

מיכל גלעד, רכזת giladmi2@tauex.tau.ac.il

מספר טלפון: 03-6405531, בניין קיקואין, חדר 7