נבחרת טניס שולחן

ענף טניס השולחן מתחלק לקבוצת הגברים וקבוצת הנשים. 

הנבחרות משתתפות במספר תחרויות במהלך השנה, כאשר העיקרית בהן היא משחקי אס"א אילת.

האימונים הם עצמאיים, תוך מתן כניסה למרכז הספורט באוניברסיטה בסופי שבוע לצורך אימונים.

 

רכז הנבחרות: גל רבינוביץ' 052-432-0649