בנק בחינות
  • פקולטה:
  • מחלקה:
  • קורס:
תאור חנות
677 תוצאות
מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

מבוא למיסים - פתרון

2008 מועד א'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

יסודות החשבונאות - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

רו"ח לימור דומניץ גשרי, רו"ח אורלי ענווה

כלכלה התנהגותית לניהול - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

אילה ארד

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גל אסטריכר-זינגר, פרופ' משה לשנו, גב' הילה לוין - גבע וד"ר אופיר בן אסולי

מתמטיקה לניהול - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר מרגלית

יסודות המשפט העסקי - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד קריצק שמואל

מודלים שימושיים בחקר ביצועים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ארנון בונה

ניהול טכנולוגיות ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

מבוא לכימיה אורגנית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

פיזיקה כללית א'1 - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אלכסנדר פלבסקי

פיסיקה כללית א'2 - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלכסנדר פלבסקי

קינטיקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מרקוביץ' גיל

תכנות לכימאים בשפת פייתון - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

דביר נתנאלי, דניאל קצן

חדו"א 2 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אינה שצרבק, פרופ' שירי ארטשטיין

חדו"א 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ירון אוסטרובר, דר' יולי אידלמן, דר' גבי בן-סימון

אלגברה ליניארית 2א'

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יולי אידלמן

מד"ר - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב' 

ד"ר אלזה פרחי ואדר כהנא

אלגברה ליניארית 1 - פתרון

2018 

סמסטר א' 

יולי אדלמן, סמיון אלסקר

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רנן ברקנא

מבוא לתורת הקבוצות - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

תום בן-אמו, איל קפלן, יבגני מוזיקנטוב

יסודות השיר - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דנה אולמרט

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

אביעד קליינברג 

לשון המקרא וסגנונו - פתרון

2017

סמסטר ב'

ד"ר טליה חודקובר

מבוא למקרא ב' - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נועם מזרחי

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

תורת ההגה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עינת גונן

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תחביר לשון המקרא - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אורה עמבר

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תורת ההגה והצורות של לשון חז"ל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חיים כהן

תחביר מתקדמים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ורד סיידון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א' 

ד"ר מיכאל זכים

תחביר עברי - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

ד"ר מיכאל זכים 

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד א 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב' 

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות בימה"ב סמסטר ב מועד א 2011- מבחן

 סמסטר ב 2011 מועד א- אביעד קליינברג

חברה, משטר ותרבות בימה"ב סמסטר ב' מועד ב 2011- מבחן

 סמסטר ב' מועד ב 2011- אביעד קליינברג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד'

סמסטר א'

תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ


חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב 2011 מועד ב סמסטר ב- מבחן

 2011 מועד ב סמסטר ב- תמר הרציג

חברה משטר ותרבות במאה-19 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- אורי פרויס

חברה משטר ותרבות במאה-19 2011 מועד ב סמסטר ב- מבחן

 2011 מועד ב סמסטר ב- אורי פרויס

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית 2011 סמסטר א מועד א- מבחן

 2011 סמסטר א מועד א- עירד מלכין

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית 2011 סמסטר א מועד ב- מבחן

 2011 סמסטר א מועד ב- עירד מלכין

מבוא לעת החדשה המוקדמת 2011 מועד א סמסטר ב- מבחן

 2011 מועד א סמסטר ב- יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד ב- יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת 2011 מועד ב סמסטר ב- מבחן

2011 מועד ב סמסטר ב- יוסי מאלי

אתיקה בארגוני מודיעין- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רפאל (רפי) ביטון

מדינה-הורה-ילד

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר טלי שפר

דקדוק א'- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

מאדי קבלאן

הרח'לה של אבן בטוטה- מבחן+ פתרון

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קמילה אדנג

טקסים דתיים היסטוריוגרפיים ב + פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עליזה שניצר

יסודות הדקדוק+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

מאדי קבלאן

מבוא לבלשנות שמית+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שלמה יזרעאל ורועי ברון

מושגי יסוד באסלם+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עליזה שניצר

קווים ומאפיינים בספרות קלאסית+ פתרון

2013 סמסטר א'

מועד ב'

אמיר לרנר

תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית-

2013 מועד ב'

סמסטר א'

אמיר לרנר

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה יוון ורומא- מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יונתן פרייס

חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

מועד א' 2008

סמסטר א' 

פרופ' שולמית וולקוב 

חברה משטר ותרבות המאה העשרים-מבחן

מועד א' 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה-19

מועד א 2008 

סמסטר ב'

פרופ' בילי מלמן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- מבחן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- אייל נווה

מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד ב- יוסי מאלי

מוות על קידוש השם בנצרות וביהדות מועד ב סמסטר ב- מבחן
2011 מועד ב׳ סמסטר ב׳
מחואן פרון ועד הוגו צאווזסמסטר א מועד ב 2011- מבחן

סמסטר א מועד ב 2011

מחואן פרון ועד הוגו צאווז מועד א סמסטר א- מבחן

2011 מועד א סמסטר א

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן


משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

סילבי הוניגמן


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- רפאל ואגו

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה 2011 מסמסטר א מועד א- מבחן

 2011 מסמסטר א מועד א- יונתן פרייס

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- בילי מלמן

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

2011 סמסטר ב מועד ב- בילי מלמן

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין -מבחן

2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין 

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין- מבחן

 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20 - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יגאל חלפין

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מ אליאב-פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

חברה משטר ותרבות בימה"ב 2008 מועד ב סמסטר א

מועד ב 2008

סמסטר א

אביעד קליינברג

חברה משטר ותרבות בימהב סמסטר ב מועד א 2008 - מבחן

מועד א 2008    

סמסטר ב

אביעד קליינברג

מאקרו כלכלה א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יניב ידיד לוי

מיקרו כלכלה ב' - מבחן + פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופר' עדי פוזנר

היסטוריה כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דרור גולדברג 

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד׳׳ר יצחק ספורטא

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יצחק ספורטא

דיני עסקים - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ירון יחזקאל ואיתי אטר

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר איתי שרוני

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר איתי שרוני

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳


יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2012

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

יסודות המשפט - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן
תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רות הלר

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010 

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנות ליניארי - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2008

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

רגולציה מיקרו-כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רועי שלם

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמי מייזלס

תורת המוסר - שיעור המשך - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' אלחנן פרידלנדר

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עילית פרבר

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולן להט

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רונן מנדלקרן

מבוא לסטטיסטיקה וניתוח נתונים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

גב' אינה זלסבסקי-פלטיאל, גב' מיכל טליתמן

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יעל שומר

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יהודה שנהב

ריבוד ואי-שוויון - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלון סיגל

אתיקה ומדיניות התקשורת בישראל - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ענת פלג

מבוא למדעי התקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל דור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

יסודות בחברת הרשת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

ניהול טכנולוגיה ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

תורות ההשפעה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שירה דביר

שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר איתן אורקיבי

מבוא לתקשורת חזותית - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר הר-גיל

תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברוס מדי-וויצמן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

חברה, משטר ותרבות בימהב מבחן מועד א 2008

מועד א 2008

סמסטר ב

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

חברה משטר ותרבות בימהב מועד ב 2008 בנימין ארבל- מבחן

מועד ב 2008

סמסטר ב

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

לאומים והיסטוריה- סיפור אהבה מועד א 2008- מבחן

מועד א 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר 

חשבונאות לכלכלנים - פתרון

2017 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

מבוא למאה ה-20 מבחן 2008 מועד א

מועד א 2008

סמסטר ב'

בעז נוימן

מאקרו כלכלה א' - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איתי ספורטא אקשטין וד"ר עופר סטי

מאקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דארין וייסמן

מבוא למאה העשרים 2008 מועד ב

2008 מועד ב' 

סמסטר ב

בעז נוימן 

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו-מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יגאל חלפין

חומרי טבע - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרום׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2009 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ישראל שק

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳1

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳2

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרןפ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד ב׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנומתכתית 1 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2008 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם כהן

ביוכימיה 1 -מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ צבי נאור

ביוכימיה 1 -מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עבדאלאסלאם עזאם, ד״ר צפריר צור

ביוכימיה 1 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עבדאלאסלאם עזאם, ד״ר צפריר צור

ביוכימיה 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הירש, ד״ר פרג

אלגברה לינארית 1ג - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳ֿ

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

רבקה שוסטרמן

אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן
אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר א' 

ד"ר עדינה מאיר- מריל

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

מבוא למכניקת הרצף - מבחן

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

מר רון ילין ברגובוי

מכניקת הרצף - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר ב' 

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2012 

סמסטר ב'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2012

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2011

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

פיזיקה של כדור הארץ - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

שמוליק מרקו

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיסיקה של כדור הארץ - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיסיקה של כדור הארץ - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק


פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיסיקת העננים והמשקעים - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר


פיסיקת העננים והמשקעים - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

פלסמות חלליות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ישראלביץ'

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א' 

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2008 סמסטר א'

מועד א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2009 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר לא ידוע

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

שו"ת יוון העתיקה

מועד ב׳

פרופ׳  עירד מלכין

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2014 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר א'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2010 מומעד ב'

סמסטר ב'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אייל חפץ

שיטות סייסמיות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2014

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2011 

סמסטר א'

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2008

סמסטר ב'

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2012

סמסטר א'

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צוקר

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' צוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד סודרי

אלגברה 1 (לדו חוגי) - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ניר סוכן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

מאקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר דארין וייסמן

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יוליה גברילוב, ד"ר נירית אגאי, ד"ר אביטל לביא

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר א.לביא, ד"ר נ.אגאי, ד"ר י.גברילוב

מיקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

הדר בינסקי

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל. דוראל, א. נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד ב'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל.דוראל, א.נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

יונתן כהן, אסף נוסבאום

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ל.דוראל

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צברי

מבוא למחשבה הומניסטית - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

מבוא למחשבה הומניסטית - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

תומר פדלון

התנהגות פוליטית בישראל - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

התנהגות פוליטית בישראל - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

יסודות בחברת הרשת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

יסודות בחברת הרשת - פתרון

2017 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

כלכלה פוליטית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא ליחסים בינלאומיים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למדעי התקשורת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למדעי התקשורת - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למחשבה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מבוא לסטטיסטיקה וניתוח נתונים - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

גב' אינה זלסבסקי-פלטיאל, גב' מיכל טליתמן

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מחשבה מדינית בת זמננו - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק


פוליטיקה השוואתית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

פוליטיקה ומשטר בישראל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל

רפואה וחברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

יצחק ששון

תיאוריה באנתרופולוגיה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אדם קליין אורון

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דומיניק לאמי

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רועי לוריא

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

מבע קולנועי - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

מר נחמן אינגבר

כלכלה ללא כלכלנים - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

גליה עופר

תולדות המאה ה20 - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מיכל שפירא

היישוב בין שתי מלחמות העולם - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מאיר חזן

רפובליקת ווימאר - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר טייכר

יסודות ההפקה - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר-עוז

אבות המודרניזם האסלאמי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

מר ישראל שרנצל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אפי זיו

מגדר והיסטוריה מודרנית במערב - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

פמיניזם, חברה ומשפט בישראל - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דפנה הקר

מבוא לניהול ההפקה - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר - עוז

האמנות באיטליה בתקופת הבארוק - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולדה בלס

הנרטיב הנוצרי באמנות - טקסט ודימוי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גיל פישהוף 

האמנות המוסלמית בתפארתה - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אריה לב קפיטייקין

תולדות המאה ה-20 - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

מבוא לחסידות ותנועת המוסר - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רון מרגולין

בימוי קלאסיקה על הבמה הישראלית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר בלהה בלום

מבוא לתאורת במה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתאורת הבמה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר צ'ולקמן

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

אדריכלות הבאוהאוס בגרמניה ומחוצה לה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עדינה מאיר-מריל

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

אמנות האסלאם - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

אמנות ימי הביניים המוקדמים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גיל פישהוף

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן 

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן

מועד א' תשס"ח

סמסטר ב'

אמנון יובל

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר ב' 

אמנון יובל

מבוא לעת החדשה המוקדמת מועד א תשסח

סמסטר א' תשסח

מועד א' 

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת מבחן מועד ב'

מועד ב', תשסח

סמסטר א'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19- מבחן

מועד א', תשס"ח

סמסטר א' 

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 מבחן, מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר א'

ד"ר אלון רחמימוב

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אהרון שי

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  אהרון שי

אושוויץ - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

אושוויץ - מבחן

2008 מועד א׳ 

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

ממלחמת העולם ה-1 ועד המהפכה האקולוגית - מבחן

מועד ב׳ 

ד״ר בעז נוימן

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

סמסטר ב', תשסח

מועד א'

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

מועד ב', תשסח

סמסטר ב

ד"ר אלון רחמימוב

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳


מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2012

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

מלחמת העולם הראשונה - היסטוריה מיתוס זיכרון - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר איריס רחמימוב

מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית מי סלל את הדרך למהפכה? - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר ורה קפלן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו 2010 מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן


אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האסלם מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומי - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נאוה סביליה שדה

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן 

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד ב׳

 פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב:חברה, משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד ב׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

תכנות לינארי-מבחן

2012   מועד א 

סמסטר ב

פרופ תמיר

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר ב'

פרופ' ארנון אברון

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ'  א. רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'

מערכות הפעלה - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ערן טרומר

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

שביט,דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א' + ב'

טובה מילוא, ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ג'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,לשם

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,דויטש

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

ניר שביט ואיתי לשם

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״׳ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

אמריקה הלטינית במאה ה20 - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

שיטת המשפט הישראלי - מבחן

2009 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' סגל, השופט זמיר 

מבוא כללי למדעי המחשב-פתרון

2010 מועד ב

סמסטר ב

סוני בן שמעון


מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

סוני בן שמעון

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סממסר ב

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע - מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטין

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

ביולוגיה מערכתית חישובית-מבחן

2010 מועד ב

סממסטר א

רופין,קופיק,שרן

חישוביות בדנטיקה הומונית - מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומוהית-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2011 מועד ב

סממסטר ב

ד"ר הלפרין

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 3) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 2) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳  זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 1) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ זנד

מבוא לתולדות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד , סתוית סיני

בין דיקטטורה לדמוקרטיה -– ספרד במאה ה-20 - מבחן

2001 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רענן ריין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ חלפין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ חלפין

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר אייל נווה

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר אייל נווה

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ וולקוב

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

מודלים ומתודולוגיות-מבחן

סמסטר א'

3.04.2008

מועד א'

ד"ר הנרי אונגרמודלים ומתודולוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.08

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.02.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות

סמסטר א'

מועד ב'

13.03.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.2018

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.02.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.04.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.02.2012

ד"ר הנרי אונגר