בנק בחינות
  • פקולטה:
  • חוג:
  • קורס:
תאור חנות
4245 תוצאות
מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

מבוא למיסים - פתרון

2008 מועד א'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

יסודות החשבונאות - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

רו"ח לימור דומניץ גשרי, רו"ח אורלי ענווה

כלכלה התנהגותית לניהול - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

אילה ארד

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גל אסטריכר-זינגר, פרופ' משה לשנו, גב' הילה לוין - גבע וד"ר אופיר בן אסולי

מתמטיקה לניהול - מבחן+פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר מרגלית

יסודות המשפט העסקי - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד קריצק שמואל

מודלים שימושיים בחקר ביצועים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ארנון בונה

ניהול טכנולוגיות ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

מבוא לכימיה אורגנית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

פיזיקה כללית א'1 - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אלכסנדר פלבסקי

פיסיקה כללית א'2 - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלכסנדר פלבסקי

קינטיקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מרקוביץ' גיל

תכנות לכימאים בשפת פייתון - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

דביר נתנאלי, דניאל קצן

חדו"א 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ירון אוסטרובר, דר' יולי אידלמן, דר' גבי בן-סימון

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רנן ברקנא

מבוא לתורת הקבוצות - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

תום בן-אמו, איל קפלן, יבגני מוזיקנטוב

יסודות השיר - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דנה אולמרט

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

אביעד קליינברג 

לשון המקרא וסגנונו - פתרון

2017

סמסטר ב'

ד"ר טליה חודקובר

מבוא למקרא ב' - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נועם מזרחי

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

תורת ההגה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עינת גונן

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תחביר לשון המקרא - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אורה עמבר

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תורת ההגה והצורות של לשון חז"ל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חיים כהן

תחביר מתקדמים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ורד סיידון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א' 

ד"ר מיכאל זכים

תחביר עברי - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

ד"ר מיכאל זכים 

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד א 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב' 

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

אביעד קליינברג 


חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

אביעד קליינברג 


חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד'

סמסטר א'

תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ


חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

תמר הרציג

חברה משטר ותרבות במאה-19 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

 אורי פרויס

חברה משטר ותרבות במאה-19 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

אורי פרויס

חברה משטר ותרבות ברוסיה במאה - 19 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

2011 סמסטר ב מועד א- ורה קפלן

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר א'

 עירד מלכין

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר א'

עירד מלכין

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

אתיקה בארגוני מודיעין- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רפאל (רפי) ביטון

מדינה-הורה-ילד

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר טלי שפר

דקדוק א'- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

מאדי קבלאן

הרח'לה של אבן בטוטה- מבחן+ פתרון

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קמילה אדנג

טקסים דתיים היסטוריוגרפיים ב + פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עליזה שניצר

יסודות הדקדוק+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

מאדי קבלאן

מבוא לבלשנות שמית+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שלמה יזרעאל ורועי ברון

מושגי יסוד באסלם+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עליזה שניצר

קווים ומאפיינים בספרות קלאסית+ פתרון

2013 סמסטר א'

מועד ב'

אמיר לרנר

תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית-

2013 מועד ב'

סמסטר א'

אמיר לרנר

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה יוון ורומא- מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יונתן פרייס

חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

מועד א' 2008

סמסטר א' 

פרופ' שולמית וולקוב 

חברה משטר ותרבות המאה העשרים-מבחן

מועד א' 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה-19

מועד א 2008 

סמסטר ב'

פרופ' בילי מלמן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- מבחן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- אייל נווה

מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד ב- יוסי מאלי

מוות על קידוש השם בנצרות וביהדות מועד ב סמסטר ב- מבחן
2011 מועד ב׳ סמסטר ב׳
מחואן פרון ועד הוגו צאווזסמסטר א מועד ב 2011- מבחן

סמסטר א מועד ב 2011

מחואן פרון ועד הוגו צאווז מועד א סמסטר א- מבחן

2011 מועד א סמסטר א

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן


משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

סילבי הוניגמן


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

רפאל ואגו

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה 2011 מסמסטר א מועד א- מבחן

 2011 מסמסטר א מועד א- יונתן פרייס

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- בילי מלמן

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

2011 סמסטר ב מועד ב- בילי מלמן

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין -מבחן

2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין 

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין- מבחן

 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20 - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יגאל חלפין

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מ אליאב-פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

אביעד קליינברג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד א' 

סמסטר ב'

אביעד קליינברג

מאקרו כלכלה א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יניב ידיד לוי

מיקרו כלכלה ב' - מבחן + פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופר' עדי פוזנר

היסטוריה כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דרור גולדברג 

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד׳׳ר יצחק ספורטא

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יצחק ספורטא

דיני עסקים - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ירון יחזקאל ואיתי אטר

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר איתי שרוני

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר איתי שרוני

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳


יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2012

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

יסודות המשפט - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן
תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רות הלר

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010 

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנות ליניארי - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2008

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

רגולציה מיקרו-כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רועי שלם

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמי מייזלס

תורת המוסר - שיעור המשך - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' אלחנן פרידלנדר

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עילית פרבר

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולן להט

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רונן מנדלקרן

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יעל שומר

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יהודה שנהב

ריבוד ואי-שוויון - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלון סיגל

אתיקה ומדיניות התקשורת בישראל - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ענת פלג

מבוא למדעי התקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל דור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

יסודות בחברת הרשת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

ניהול טכנולוגיה ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

תורות ההשפעה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שירה דביר

שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר איתן אורקיבי

מבוא לתקשורת חזותית - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר הר-גיל

תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברוס מדי-וויצמן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד ב' 

סמסטר ב'

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

לאומים והיסטוריה- סיפור אהבה מועד א 2008- מבחן

מועד א 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר 

חשבונאות לכלכלנים - פתרון

2017 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

מבוא למאה ה-20 מבחן 2008 מועד א

מועד א 2008

סמסטר ב'

בעז נוימן

מאקרו כלכלה א' - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איתי ספורטא אקשטין וד"ר עופר סטי

מבוא למאה העשרים 2008 מועד ב

2008 מועד ב' 

סמסטר ב

בעז נוימן 

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו-מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יגאל חלפין

חומרי טבע - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרום׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע - מבחן

2009 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ישראל שק

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳1

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳2

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות לכימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרןפ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן+פתרון

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2013 מועד ב׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנומתכתית 1 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 - מבחן

2008 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם כהן

ביוכימיה 1 -מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ צבי נאור

ביוכימיה 1 -מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עבדאלאסלאם עזאם, ד״ר צפריר צור

ביוכימיה 1 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עבדאלאסלאם עזאם, ד״ר צפריר צור

ביוכימיה 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הירש, ד״ר פרג

אלגברה לינארית 1ג - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳ֿ

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה לינארית לכימאים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

רבקה שוסטרמן

אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן
אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר א' 

ד"ר עדינה מאיר- מריל

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

מבוא למכניקת הרצף - מבחן

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

מר רון ילין ברגובוי

מכניקת הרצף - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר ב' 

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2012 

סמסטר ב'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2012

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2011

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

פיזיקה של כדור הארץ - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

שמוליק מרקו

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיזיקה של כוכבים - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

דינה פריאלניק קובץ

פיסיקה של כדור הארץ - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיסיקה של כדור הארץ - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק


פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיסיקה של מערכת השמש - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיסיקת העננים והמשקעים - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר


פיסיקת העננים והמשקעים - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

פלסמות חלליות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ישראלביץ'

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א' 

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים - מבחן

2008 סמסטר א'

מועד א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2009 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר לא ידוע

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

שו"ת יוון העתיקה

מועד ב׳

פרופ׳  עירד מלכין

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2014 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר א'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2010 מומעד ב'

סמסטר ב'

נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אייל חפץ

שיטות סייסמיות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2014

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2011 

סמסטר א'

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה - מבחן

2008

סמסטר ב'

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2012

סמסטר א'

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צוקר

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' צוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד סודרי

אלגברה 1 (לדו חוגי) - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ניר סוכן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יוליה גברילוב, ד"ר נירית אגאי, ד"ר אביטל לביא

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר א.לביא, ד"ר נ.אגאי, ד"ר י.גברילוב

מיקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

הדר בינסקי

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל. דוראל, א. נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד ב'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל.דוראל, א.נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

יונתן כהן, אסף נוסבאום

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ל.דוראל

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צברי

מבוא למחשבה הומניסטית - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

מבוא למחשבה הומניסטית - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

תומר פדלון

התנהגות פוליטית בישראל - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

התנהגות פוליטית בישראל - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

יסודות בחברת הרשת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

יסודות בחברת הרשת - פתרון

2017 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

כלכלה פוליטית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא ליחסים בינלאומיים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למדעי התקשורת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למדעי התקשורת - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למחשבה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מחשבה מדינית בת זמננו - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק


פוליטיקה השוואתית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

פוליטיקה ומשטר בישראל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל

רפואה וחברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

יצחק ששון

תיאוריה באנתרופולוגיה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אדם קליין אורון

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דומיניק לאמי

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רועי לוריא

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

כלכלה ללא כלכלנים - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

גליה עופר

תולדות המאה ה20 - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מיכל שפירא

היישוב בין שתי מלחמות העולם - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מאיר חזן

רפובליקת ווימאר - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר טייכר

יסודות ההפקה - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר-עוז

אבות המודרניזם האסלאמי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

מר ישראל שרנצל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אפי זיו

מגדר והיסטוריה מודרנית במערב - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

פמיניזם, חברה ומשפט בישראל - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דפנה הקר

מבוא לניהול ההפקה - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר - עוז

האמנות באיטליה בתקופת הבארוק - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולדה בלס

הנרטיב הנוצרי באמנות - טקסט ודימוי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גיל פישהוף 

האמנות המוסלמית בתפארתה - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אריה לב קפיטייקין

תולדות המאה ה-20 - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

מבוא לחסידות ותנועת המוסר - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רון מרגולין

בימוי קלאסיקה על הבמה הישראלית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר בלהה בלום

מבוא לתאורת במה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתאורת הבמה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר צ'ולקמן

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

אדריכלות הבאוהאוס בגרמניה ומחוצה לה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עדינה מאיר-מריל

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

אמנות האסלאם - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

אמנות ימי הביניים המוקדמים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גיל פישהוף

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן 

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן

מועד א' תשס"ח

סמסטר ב'

אמנון יובל

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר ב' 

אמנון יובל

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א' 

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19- מבחן

מועד א', תשס"ח

סמסטר א' 

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 מבחן, מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר א'

ד"ר אלון רחמימוב

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אהרון שי

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  אהרון שי

אושוויץ - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

אושוויץ - מבחן

2008 מועד א׳ 

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

ממלחמת העולם ה-1 ועד המהפכה האקולוגית - מבחן

מועד ב׳ 

ד״ר בעז נוימן

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

סמסטר ב', תשסח

מועד א'

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

מועד ב', תשסח

סמסטר ב

ד"ר אלון רחמימוב

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳


מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2012

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

מלחמת העולם הראשונה - היסטוריה מיתוס זיכרון - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר איריס רחמימוב

מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית מי סלל את הדרך למהפכה? - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר ורה קפלן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו 2010 מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן


אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האסלם מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומי - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נאוה סביליה שדה

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן 

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד ב׳

 פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב:חברה, משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד ב׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

תכנות לינארי-מבחן

2012   מועד א 

סמסטר ב

פרופ תמיר

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר ב'

פרופ' ארנון אברון

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'

מערכות הפעלה - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ערן טרומר

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

שביט,דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א' + ב'

טובה מילוא, ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ג'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,לשם

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,דויטש

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

ניר שביט ואיתי לשם

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״׳ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

אמריקה הלטינית במאה ה20 - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

שיטת המשפט הישראלי - מבחן

2009 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' סגל, השופט זמיר 

מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

סוני בן שמעון


מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

סוני בן שמעון

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סממסר ב

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע - מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטין

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

ביולוגיה מערכתית חישובית-מבחן

2010 מועד ב

סממסטר א

רופין,קופיק,שרן

חישוביות בדנטיקה הומונית - מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומוהית-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2011 מועד ב

סממסטר ב

ד"ר הלפרין

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 3) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 2) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳  זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 1) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ זנד

מבוא לתולדות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד , סתוית סיני

בין דיקטטורה לדמוקרטיה -– ספרד במאה ה-20 - מבחן

2001 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רענן ריין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ חלפין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ חלפין

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר אייל נווה

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר אייל נווה

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ וולקוב

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

מודלים ומתודולוגיות-מבחן

סמסטר א'

3.04.2008

מועד א'

ד"ר הנרי אונגרמודלים ומתודולוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.08

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.02.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות

סמסטר א'

מועד ב'

13.03.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.2018

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.02.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.04.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.02.2012

ד"ר הנרי אונגר

משפט חוקתי ואתיקה ציבורית-מבחן

סמסטר ב' 

10.07.09

פרופ' זאב סגל

מיקרו כלכלה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

25.01.08

ד"ר יפעת פז

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב- פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב - פלדון

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  רובין

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד סופי 

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

מבוא לתולדות רומא- מבחן

מועד א', תשסח

סמסטר ב'

דר' רחל פייג וישניא

מבוא לתולדות רומא- מבחן

מועד ב', תשס"ח

סמסטר ב'

דר' רחל פייג וישניא

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

עולמה של האישה ברומא העתיקה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

פייג וישניא

משטר, חברה ותרבות ברומא העתיקה- מבחן

210 מועדב

סמסטר א

יונתן פרייס

משטר, חברה ותרבות ברומא העתיקה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יונתן פרייס

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות באמריקה הלטינית- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

אורי פרויס

מבחן שו"ת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

אביעכד קליינברג

מבוא לעת החדשה המוקדמת-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

 אליאב פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

דוד כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

דוד כץ

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרו' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' אברון


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר ב

גיטיק

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011מועד ב

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

מערכות הפעלה-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורבוך,זיידנברג

מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

סוני בן שמעון 

מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

סוני בן שמעון

מבוא כללי למדי המחשב-מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

רני הוד

מבוא כללי למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

רני הוד

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2008 מועד א

סמסטר ב

מילוא,לשם-טל

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

שביט,לשם

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010

סמסטר ב

שביט ודויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+ פתרון

2010 

סמסטר ב'

שביט ודויטש

 

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2010 סמסטר א+ב

מועד ב

שביט,מילוא ודויטש

מבוא מןרחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010

סמסטר ב'

ניר שביט,דניאל דוטיש

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן+פתרון

2011 מועד א'

סמסטר א'

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר א

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר א

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

כהן,טל

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

כהן,דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד בי

סמסטר א'

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012

סמסטר א

כהן,דויטש

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן + פתרון

תרגיל בסיסי

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל נווה

מבוא לאמנות הרנסנס - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

מבוא לאמנות הרנסנס - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים-בוחן אמצע

2009\2008 

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן(גרסה 2)

2008-2009

סמסטר א

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 4)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,ריקי רוזן

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009 בוחן אמצע

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 2)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזדלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר, פרופ' שור

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות- מבחן(גרסה ב)

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר תא-שמע, עודד רגב 

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר א

פרופ' ספרא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר א

רובי ביום

מערכות בסיסי נתונים-מבחן

2011 מועד א+ב

סמסטר ב

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

רובי ביום 

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר  א+ב

מילוא,ביום

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

מילוא

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד א

אינטרטור,אפק,קורנפלד

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד ג

אינטרטור,אפק, קורנפלד

מבנה מחשבים - מבחן

2009 מועד א

אינטרטור, אפק, נוביק

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד ב

אינטרטור,אפק,רופין

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד א

פרופ' רופין, מר מגר

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד ב

אפק, אינטרטור

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד א

רופין ומגר

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים -מבחן

2011

אפק,אינטרטור,בן עמוס,אבני

מבנה מחשבים- מבחן

2011

רופין, אפק, אינטרטור, אבני, בן עמוס 


מבנה מחשבים - מבחן

2012 מועד א

רופין, כהן, אבני

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטיין

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ג

סמסטר א

צוויק, קפלן, פלדמן, שפירא

מבני נתונים- מבחן

2009 מועד מיוחד

סמסטר ב

ד"ר שוני דר


מבני נתונים-מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

צוויק, קפלן, לוי, פלדמן

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

צוויק, קפלן, לוי, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה א)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן


מבני נתונים- מבחן (גרסה ב)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין,לוי,נוסבאום,פלדמן

מבני נתונים- מבחן ( גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים-- מבחן (גרסה1)+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' לוי, נוסבאום

מבני נתונים- מבחן(גרסה1)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבואום

מבני נתונים- מבחן(גרסה 2)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מני נתונים- מבחן(גרסה 3)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מבני נתונים-מבחן

2010 מועד ב

גרסה ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

מני נתונים-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

קומפילציה-מבחן

2008 מועד א

ד"ר מולי שגיב

קומפילציה-מבחן

2009 מועד א

ד"ר רן שחם

קומפילציה-מבחן

2009 מועד ב

ד"ר רן שחם

קומפילציב - מבחן+פתרון

2008 מועד א

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה-מבחן

2011 מועד א

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה-מבחן

2011 מועד א

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה- מבחן

2012  מועד א

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה -מבחן

2012 מועד ב

פרופ' מולי שגיב

רשתות תקשורת מבחנים-מבחן

2008 מועד א

פרופ' אפק, סוראני

רשתות תקשורת מחשבים-מבחן

2009 מועד א

פרופ' אפק, נוסנבאום

רשתות תקשורת מחשבים-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אפק, נוסנבאום

רשתות תקשורת מבחנים-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מבחנים-מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מבחנים-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

ד"ר אליז דור

רשתות תקשורת מבחנים-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר אליעז דור

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2012  מועד א

סמסטר ב

פרופ' חנוך לוי

גיאומטריה חישובית-מבחן

2009

פרופ' שריר


גיאומטריה חישובית- מבחן

2009 מועד ב

פרופ' שריר

גיאומטריה חישובית -מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גיאומטריה חישובית- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' כהן-אור,יותם

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א


גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

ליאור שפירא

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מלמן

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ בנימין ארבל

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ בנימין ארבל

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית-מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

תרגיל-תולדות המאה העשרים -מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יגאל חלפין

תרגיל-תולדות המאה העשרים -מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יגאל חלפין

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2008 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יונתן פרייס

תרגיל-תולדות המאה העשרים - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יגאל חלפין

משטר, חברה ותרבות במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר, חברה ותרבות במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

הרנסאנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

הרנסאנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

משטר, חברה ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

מבוא לתולדות רומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא ואבשלום לניאדו

מבוא לתולדות רומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא ואבשלום לניאדו

מיעוטים לאומיים בעידן של לאומנות במזרח אירופה המודרנית - מבחן

2011 

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

מערב ומזרח למן המאה השמונה עשרה ועד למאה העשרים ואחת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

מערב ומזרח למן המאה השמונה עשרה ועד למאה העשרים ואחת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

בין המגיפה השחורה למהפכה התעשייתית: החברה האירופית בעת החדשה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

בין המגיפה השחורה למהפכה התעשייתית: החברה האירופית בעת החדשה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2012 - מבחן

2011 

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2009 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2009 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2008 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2008 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

מרומא לביזנטיון - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

מרומא לביזנטיון - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ימה"ב –- תרגיל - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

מבוא לתולדות ימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ברקאי

מבוא לתולדות ימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳

פרופ׳ ברקאי

תרגיל חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב - פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2011 מועד א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

תרגיל מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

תרגיל מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מאלי, שביט וגרשוני

היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה - מבחן

2009 מבחן בית מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מאלי, שביט וגרשוני

דפוס ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי, המוסלמי - מבחן+ פתרון (90)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב - פלדון, פרופ׳ ריינר

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי-גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי - גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ תלמה לוין

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ תלמה לוין

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳  אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד ג׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2008 מועד א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2008 מועד ב'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2009 מועד ב'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מהפרה היסטוריה ועד התקופה הגותית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מהפרה היסטוריה ועד התקופה הגותית - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה פישר 

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' -מבחן

2013 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד א׳


תורת השדות 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2008

פרופ׳ ינקלביץ

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2009 מועד א׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2008 

פרופ׳ קנטור

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2011 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

תרמודינמיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ג׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

תורת החלקיקים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳(נוסף)

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

Practicle physics - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוין

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון (92)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ג׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ דן מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד א׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב׳

פרופ׳ דגן

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

5.7.2009

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.11

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

6.8.2009

פרופ' דן לאור

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד ב'

2011

פרופ' עלי יסיף

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד א' 

2010

פרופ' עלי יסיף

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2009 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברי סורקור ליאור

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 3 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א' 

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד מיוחד

סמסטר א'

אלסקר סמיון

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.1.2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

4.3.11

עינת ברעם אשל

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

2.7.2007

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

4.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

13.3.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מושגי יסוד בכלכלה -מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

ד"ר איתי קמה

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

ד"ר זוטא

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

במבטר א

ד"ר זוטא

ניהל פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

רו"ח ברוומן

ניהל פיננסי -מבחן

2009 מועד א

סמסטר קיץ

רו"ח ברוומן

ניהל פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר ב

ד"ר יעקב עודד

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר ב 

ד"ר זוטא

ניהל פיננסי -מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

רו"ח שרוני

כלכלה למנהל עסקים- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

שפיגל, אטר, יחזקאל 

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

גלזר ולוקר


כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מבחן סיום

סמסטר ב

ד"ר יחזקאל ולוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מבחן סיום

סמסטר א

שגית לוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מועד ב

סמסטר א

גלזר ולוקר 

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מועד א 

סמסטר ב

גלזר ולוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מבחן סיום

סמסטר א

שפיגל, אטר, לוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2011 מבחן סיום

סמסטר ב 

לוקר

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2009

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

29.7.2010

פרופ' דן לאור

דיני עסקים -מבחן

2008 

סמסטר א

עו"ד ירון סהר

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

דיני עסקים -מבחן

2009

ססטר ב

עו"ד ירון סהר

דיני עסקים -מבחן

2009

 סמסטר א

ד"ר בוקשפן, עו"ד 

דיני עסקים -מבחן

2009

סמסטר א

ד"ר בוקשפן, עו"ד 

דיני עסקים -מבחן

2009

סמסטר א


דיני עסקים -מבחן

2011

סמסטר ב 

ד"ר גנאל

דיני עסקים -מבחן

2011 בחינת סוף 

סמסטר קיץ 

בן דב, מראד

דיני עסקים -מבחן

2012 מועד א

סמסטר א 

בן דב, מראד

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

3.7.2011

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

יסודות המימון- מבחן

2009 

סמסטר ב

טל מופקדי

יסודות המימון- מבחן


2009 מועד ב

סמסטר ב 

טל מופקדי

יסודות המימון- מבחן

2009

סמסטר ב 

אקרון, עבודי 

יסודות המימון- מבחן

2008

סמסטר ב

אקרון, עבודי

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

רפאל, הלמון

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

יצחקיאן, עבודי, בן רפאל, הלמן

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד מיוחד

 סמסטר קיץ


יסודות המימון- מבחן

2011

סמסטר קיץ

זימון יאיר

הכרת דוחות כספיים- מבחן

2009 

ר"ח ניר קופמן

הכרת דוחות כספיים- מבחן

2012

ר"ח ניר קופמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009

סמסטר ב

פרופ' קלעי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009 

סמסטר קיץ

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2008

סמסטר קיץ

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2008 

סמסטר ב

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009

סמסטר א

עודד ברוורמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2011

סמסטר קיץ

עודד ברוורמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2011

 סמסטר ב

פרופ' קלעי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2012

סמסטר א

עודד ברוורמן

ניהול בנקאי- מבחן

2008

סמסטר א

ד"ר רבינוביץ

ניהול משאב המידע -מבחן

2009

סמסטר א

ד"ר משה אור גד

ניהול משאב המידע -מבחן

2012

סמסטר א

ד"ר משה אור גד

יסודות הכלכלה- מבחן

2011 מועד ב

 סמסטר א

מר מישר מאירי

יסודות הכלכלה- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

עידו איזדורפר

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009

סמסטר קיץ

ד"ר שי לוי

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

רו"ח אדרי, פרופ' גנס, רוח מירון

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2008

סמסטר קיץ

פרופ' גנס

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009

סמסטר א

רו"ח אדרי, פרופ גנס, ד"ר ברקת

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009 מועד מיוחד 

סמסטר א

רו"ח אדרי, פרופ גנס, ד"ר ברקת

יסודות מדעי המחשב- מבחן

2009

סמסטר ב 

יסודות מדעי המחשב- מבחן

2011

סמסטר ב

הספרות העברית והמחשבה הציונית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

15.2.2009

פרופ' דן לאור

ספרות ההווה: פרוזה ישראלית עכשווית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

23.2.2009

ד"ר סמדר שיפמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית - מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

1.4.2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2012

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2018

דודו רוטמן

ספר הזוהר – מיסטיקה, מדרש, ספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.1.2010

ד"ר עמוס גולדרייך

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

15.6.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.2.2011

פרופ' אבנר הולצמן

מבוא לשירת ימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

30.6.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לשירת ימי הביניים ב'

סמסטר ב'

מועד ב'

31.7.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

31.1.2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר אייל דותן

תיקון אמנותי - פסיכואנליזה וספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר איריס מילנר

יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009


יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011


על החיים ועל המוות- קריאה בשירי חול עבריים מספרד- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

20.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

13.7.12

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2010, מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' נורית יערי

יסודות הסטטיסטיקה למערכות בריאות- מבחן

2009

סמסטר ב 

נורית חלוזין

יסודות הסטטיסטיקה למערכות בריאות- מבחן

2011

סמסטר ב 

נורית חלוזין

בעיות נבחרות בשוקי הון – הבורסה והמסחר בניירות ערך- מבחן

2009 

סמסטר ב 

רונית הראל בן-זאב, רובי גולדנברג

בעיות נבחרות בשוקי הון – הבורסה והמסחר בניירות ערך- מבחן

2008 מועד א 

סמסטר ב 

רונית הראל בן-זאב, רובי גולדנברג

ניהול המידע בארגון- מבחן

2009

 סמסטר ב

ד"ר יצחק שמר, ד"ר אסטרייכר-זינגר

מידע בתהליכי קבלת החלטות- מבחן

2009 מבחן סיום

סמסטר ב

 פרפ' אחיטוב

מידע בתהליכי קבלת החלטות- מבחן

2012 

סמסטר א 

משה לשנו

מבוא לתורת ההחלטות בבריאות- מבחן

2008 

סמסטר ב 

משה לשנו

מבוא לתורת ההחלטות בבריאות- מבחן

2009

סמסטר א 

משה שלנו

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2008 מועד ב 

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2008 מועד א 

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2011

סמסטר ב

ד"ר רובינובץ

ניהול סיכונים תאגידי- מבחן

2011

סמסטר ב 

גרופי אורן

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

סמסטר ב


ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2008 

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

סמסטר ב

פרופ' שני

יסודות השיווק- מבחן

2009

סמסטר ב

מיכאל גלי 

שוק ההון בישראל- מבחן

2009 

סמסטר ב

ברונפלד 

שוק ההון בישראל- מבחן

2008

סמסטר ב

ברונפלד 

שוק ההון בישראל- מבחן

2011

סמסטר א

ברונפלד 

יס